login

Koemunicatie

Koeien loeien, dat is wat de meeste mensen denken. We leren kleine kinderen al, wat zegt een koetje? Boeee is steevast het antwoord. Maar meestal zijn ze niet zo luidruchtig. Er is me al meerdere malen gevraagd, wanneer loeien ze nou, ze zijn zo stil. Een koe loeit alleen maar als zij iemand roept, dus naar haar kalf als deze niet in de buurt is of naar de boer als deze niet op tijd voert of melkt. Maar ook als ze van de koppel verwijderd is of bij tochtigheid. Normaal gesproken maken koeien alleen zachte langgerekte murmelende geluidjes.

Demy (1,5) bezoekt onze koeien en weet inmiddels beter, als je haar vraagt; wat doet de koe? Dan trekt ze haar neus op en maakt snuivende geluiden. Een koe is namelijk erg nieuwsgierig en ruikt dan aan het "nieuwe" voorwerp of persoon.

Koeien communiceren meestal niet door te loeien, maar door lichaamstaal. De dieren geven een kopstoot, een dreigende blik, een snuif of een zwaai met de kop naar elkaar. Dit om duidelijk te maken wie er de baas is. De hogere in rangorde heeft het recht om als eerste te vreten of naar buiten te gaan of de mooiste rustplaats te gebruiken.


Koeien zijn kuddedieren en in zo'n groep heerst een bepaalde hiërarchie (rangorde). De dominante koeien staan meestal bovenaan in de hiërarchie, dit zijn vaak de oudere of grotere koeien. Hoewel het karakter van het dier sterk meespeelt om een leiderspositie te bemachtigen. Dochters van dominante koeien nemen als vanzelfsprekend een plek bovenaan in de hiërarchie in.

Soms hoeven koeien maar weinig te doen om hun positie te behouden. Een zwaai met het hoofd en een ondergeschikte koe weet weer waar haar plek is. Anderen vechten en stoten om hun kracht te tonen. Jonge vaarzen die voor het eerst in de koppel komen moeten een plekje in de rangorde verdienen. De koeien komen nieuwsgierig kijken wie erbij gekomen is en vaak gaat dat met flink stoten gepaard. Het jonge dier is bang en zal weglopen, soms verdedigd ze zich flink. Maar meestal moet ze toch onder aan de ladder beginnen. Zieke en oude dieren verliezen hun plek in de rangorde aan sterkere dieren.

Koeien leven in een groep, dat betekent dat ze alles samen doen. Samen grazen en samen rusten. De kudde gaat 's morgens na het melken de wei in, natuurlijk met de leidsters voorop. Zij beginnen met grazen en de rest volgt keurig. Tussen de middag wordt er gezamenlijk gerust, waarna er weer enkele uren wordt gegraasd.

Dagelijks luister ik naar de verhalen die de dieren mij vertellen. Graag wil ik u uitnodigen om met mijn koeien te komen praten. U kunt in de stallen kijken waar de melkkoeien en het jongvee zijn gehuisvest. Samen lopen we door de weilanden en maakt u kennis met mijn grootste vriendinnen, schuift bij ze aan tafel en voert een gesprek op niveau.